Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 9. sz. - 2007./ 9.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Sárközy Tamás: Merre tovább társasági jog? (A cégtörvény módosítása után)

TÁRSASÁGI JOG

  • Török Tamás: A befolyásszerző törvényen alapuló vételi jogának alkotmányossága

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Fónagy Sándor: A felszámoló felelőssége

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Ruszthiné Juhász Dorina: A vizsgálók feladatai a versenyfelügyeleti eljárások során (I. rész)

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Ződi Zsolt: Mi kell (még) az elektronikus cégeljáráshoz?

Összes lapszám