Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 10. sz. - 2007./ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Welmann György: Reflexiók az új Ptk. hibás teljesítéséről és jogkövetkezményeiről szóló rendelkezéseihez

VITA

  • Gál Judit - Mohácsy Zsuzsanna - Kertészné Princzinger Márta - Matheidesz Ilona: Néhány gondolat a gazdasági ítélkezés hatékonyságának növelését célzó javaslatokra

MUNKAJOG

  • Radnay József: Jogszabály-változások és újabb gyakorlat a munkajogban

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Az üzlethelyiség-bérlet megszűnése

Összes lapszám