Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 11. sz. - 2007./ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Tamáné Nagy Erzsébet: A közhiteles cégnyilvántartás vége, avagy óvakodj a szerződésmintától

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Ruszthiné Juhász Dorina: A vizsgálók feladatai a versenyfelügyeleti eljárások során II.
  • Darázs Lénárd: "Jellegbitorlás" a tisztességtelen verseny elleni jogban

MUNKAJOG

  • Radnay József: Néhány jogeset a külföldi munkajogi gyakorlatból

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: A kötbér mérséklésének szempontjai
  • Kiss Károly: A társasági szerződésben lévő választottbírósági kikötés és a kizárt tag

Összes lapszám