Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 12. sz. - 2007./ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Hanák András: Puccs a Német-római Birodalom békés rendje ellen

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Petrik Béla: Néhány gondolat az előzetes eljárás megszüntetéséről a végrehajtási eljárásban

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Polyák Gábor: A műsorszolgáltatási szerződések módosítása a digitális átállás során (1.)

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tanka Endre: A bioenergetikai növénytermesztés és földhasználati igénye

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Egy vállalkozás viszontagságai : késedelem, kötbér, kamat

Összes lapszám