Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 14. évf. 6-7. sz. - 2006./ 6-7.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás: A harmadik Gt. : A fontolva haladás törvénye
  • Gadó Gábor: Az új Gt. konszernjogáról
  • Fischer Judit: A nyilvánosan működő részvénytársaságok elvi kérdései
  • G. Farkas Judit: Mögöttes tagi felelősség a magyar társasági jogban
  • Gál Judit: Az új Ctv. alkalmazásával kapcsolatos kérdések
  • Török Gábor: Legújabb csődjogi jogalkotásunkról
  • Zsohár András - Halmi Olga: 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről : A szövetkezés kényszerpályás szabályozása

Összes lapszám