Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 14. évf. 11. sz. - 2006./ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Vida-Sós Tünde: Régi és új határidők - milyen változásokat hozott az új cégtörvény?

TÁRSASÁGI JOG

  • Cseh Tamás: Új hitelezővédelmi jogintézmény a magyar társasági törvényben (wrongful trading)

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: Normatív kiskapuk, avagy a jogszabályalkotók udvariassága

MUNKAJOG

  • Radnay József: Jogszabályváltozások és újabb gyakorlat a munkajogban

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Boóc Ádám - Dömötör László - Sándor István - Szappanos Géza: A hiteles fordítás jogi szabályozása Magyarországon

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: A kereslet-kínálat változása üzleti kockázat, amely nem jogosítja fel a feleket szerződésmódosítás kezdeményezésére

Összes lapszám