Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 14. évf. 12. sz. - 2006./ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Molnár Ambrus: A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban

MUNKAJOG

  • Radnay József: Az egyenlő bánásmód egyes kérdései

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tóth Attila: Vagyoni értékű jogok az agrártámogatások rendszerében

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Petkó Mihály: Az információs társadalom hatása a szerzői jogra

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: Az ítéletben az ítélethozatal időpontjában fennálló jogokat kell elbírálni, nem pedig a keresetlevél benyújtásakor fennállott jogi helyzetet kell alapul venni
  • Kiss Károly: A sikerdíj megítélésének szempontjai

Összes lapszám