Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 13. évf. 2. sz. - 2005/ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

-Kiss Zoltán: A szellemi tulajdon tárgyai a pénzügyi törvényekben

TÁRSASÁGI JOG

  • Wellmann György: Kapjon-e a közkereseti és betéti társaság jogi személyiséget?

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Prugberger Tamás: Az új társasházi törvény néhány jogalkalmazási problémája

MUNKAJOG

  • Radnay József: A határozott időre szóló munkaviszonyok létesítése a német jogban

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Sarkady Ildikó - Tamás Lajos: Kereskedelmi szerződések a sportban

VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Szoftver szolgáltatásával kapcsolatos szavatossági igény elbírálása a tartós használatra rendelt dolgokra vonatkozó szabályok alapján
  • Ha a bérlő (albérlő) által használt területet a szerződés a valóságnál kisebb mértékben határozta meg, a többlet-terület használata miatt díjfizetésre kötelezésének nincs helye, de helye lehet a szerződés megtámadásának.
  • A Magyar Kereskedelmi Kamara Jogi Szekciójának 2004. évi beszámolója

Összes lapszám