Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 13. évf. 3. sz. - 2005/ 3.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Kiss Mária: A közbeszerzés polgári jogi kérdései

TÁRSASÁGI JOG

  • Sárközy Tamás: Az új Gt. közös rendelkezéseiről

BANK-ÉS TÖZSDEJOG

  • Gárdos István - Gárdos Péter: Ismét a fiduciárius biztosítékokról

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Inotai G. András: A piacmeghatározás közgazdasági problematikája az elektronikus médiaszektorban az EK versenyjogának tükrében

VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Adásvételi szerződés vételár része színlelt voltának megállapítása

Összes lapszám