Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 13. évf. 6. sz. - 2005/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gál Judit: Az egyéni cég jogalanyisága

TÁRSASÁGI JOG

  • Varjas Gézáné: A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Pázmándi Kinga: Újabb fejlemények várhatók a magyar dohányreklám szabályozásában?

MUNKAJOG

  • Radnai József: A munkaidő és a pihenőidő közösségi szabályozásának újabb kérdései

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics József: Az elektronikus aláírásra vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése: lehetőségek és korlátok között

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Részvényre vonatkozó vételi jog gyakorlása a részvénytársaság alapító okiratának rendelkezése alapján

Összes lapszám