Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 13. évf. 11. sz. - 2005/ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Petrik Ferenc: Közszerződés a közjog és a polgári jog határán

TÁRSASÁGI JOG

  • Balásházy Mária: A dolgozói részvénykibocsájtás gyakorlati kérdései
  • Gál Judit: A végelszámolás szabályozása a Ctv.-tervezetkben

MUNKAJOG

  • Pál Lajos: Összeférhetetlenség és felelősség

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Ha a bérlő (albérlő) által használt területet a szerződés a valóságnál kisebb mértékben határozta meg, a többletterület használata miatt díjfizetésre kötelezésnek nincs helye, de helye lehet a szerződés megtámadásának

Összes lapszám