Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 1. sz. - 2004/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gadó Gábor: A vállalatcsoport szabályozása az új társasági törvényben

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Bencze Bálint: Védekezési taktikák az ellenséges felvásárlások ellen az USA jogában, tekintettel az igazgatóságok kompetenciájára

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Török Tamás: A befolyásszerző részvényes vételi kötelezettsége a Gt. 295. §-a alapján

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Popper Klára: Közjog és a biztosítási szerződések joga a csatlakozás tükrében

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Szavatossági igény elévülésének vizsgálatánál irányadó szempontok
  • Kármegosztás alkalmazása a megbízó és a megbízott között a vámhatóság által kiszabott bírság kártérítési követeléseként való érvényesítésével kapcsolatban

MELLÉKLET 2003. ÉVI TARTALOMJEGYZÉK


Összes lapszám