Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 2. sz. - 2004/ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Tőkey Mária: Munkavállalói részvétel az Európai Részvénytársaságban

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Csécsy György: A know-how szerződések minősítéséről

MUNKAJOG

  • Teimer Gábor: Külföldi tulajdonú társaságok és a jogválasztás a munkajogban
  • Radnay József: A munkajogi jogutódlás kérdései

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: A bankgarancia szerződésszegő módon való igénybevételén alapuló kártérítési követelés elbírálása
  • Helységbérleti szerződés felmondása jogszerűségének megállapítására irányuló kereset elutasítása annak folytán, mert a felmondás a szerződés jogszabályba ütköző és így semmis rendelkezései szerint történt
  • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi szekciójának 2003. évi beszámolója

Összes lapszám