Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 5. sz. - 2004/ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Bodor Mária: A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Wallacher Lajos: Az Európai Közösség versenyjogának alkalmazása Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozástól

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: Új megoldások az adójogszabály-alkotásban

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkaidő és pihenőidő egyes kérdései

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Tattay Levente: Gondolatok a multimédiáról

EGYÉB

  • Tilk Péter: Pártalapítványok alkotmányossági kérdőjelekkel?

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Ha a vállalkozó a szerződésben megnevezett alvállalkozó helyett jár el, az nem eredményezi a teljesítés lehetetlenné válását

Összes lapszám