Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 7-8. sz. - 2004/ 7-8.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gadó Gábor: Tézisek az új Gt. részvénytársaságról szóló fejezetéhez
  • Makai Katalin - Tamáné Nagy Erzsébet: A cégtörvény újraszabályozására vonatkozó, koncepcionális jellegű változást jelentő javaslatok
  • Szikora Veronika: A polgári jogi társaság jelentősége a magyar és az osztrák jogban
  • Csécsy Andrea: A szerződésszegés szabályozása az Európai Szerződési Jogi Alapelvekben
  • Kenderes György - Bányai Krisztina: A foglalkoztatási (munkavégzési) viszonyok minősítésének aktuális kérdései

Összes lapszám