Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 9. sz. - 2004/ 9.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Menyhárd Attila: A jó erkölcsbe ütköző szerződések tilalmának tartalmi meghatározása

TÁRSASÁGI ÉS JOG

  • Papp Tekla: A koncesszió az Európai Unió irányelveinek tükrében

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Zavodnyik József: A Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott bejelentések megítélésének egyes kérdései a bírói gyakorlatban

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Károlyi Géza: Az adójogi státuszú külföldi vállalkozó

MUNKA JOG

  • Radnay József: A munkavállaló műszaki ésszerűsítési javaslatának elismerése

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Átalánydíjas szerződés egyezséggel való módosítása és a szerződés módosítására vonatkozó nyilatkozat tévedés címén való megtámadása

Összes lapszám