Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 10. sz. - 2004/ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Faludi Gábor: A kutatási szerződés, mint önálló szerződéstípus

TÁRSASÁGI JOG

  • Varjas Gézáné: Adalékok a társasági törvény kodifikációjához

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Petrik Béla: Az óvadék (régi) új utakon

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Mácsik Zoltán: Multilaterális fejlesztési bank fogalma és főbb jellemzői

MUNKAJOG

  • A foglalkoztatás módosítása a munkajogi modell megtartásával

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Kereset elutasítása a biztosítási szerződésnek a biztosítási díj nem-fizetése miatt bekövetkezett megszűnése folytán
  • A szerződés nem semmis annak folytán, mert azt a személyt,aki a gazdasági társaság nevében a szerződést megkötötte, háromnál több gazdasági társaságban választották vezető tisztségviselővé

Összes lapszám