Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 12. évf. 12. sz. - 2004/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Szentiványi Iván: Meddig terjed a bankok önnáló kamatmegállapítási jogosultsága?

TÁRSASÁGI JOG

  • Kenderes György: A társasági jog és a munkajog kapcsolódási pontjai és ezek problematikája

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Wellmann György: A hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdései II.

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Leszkoven László: A biztosítéki célú vételi jog néhány kérdéséről

SZÖVETKEZETI- ÉS INGATLANJOG

  • Mikó Zoltán: Új agrárjogi alapfogalmak: a mezőgazdasági termelő, a mezőgazdasági üzem

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Korlátolt felelősségű társaságból kizárt tag üzletrészének értékesítésével kapcsolatos kártérítési követelés elbírálása

Összes lapszám