Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 11. évf. 1. sz. - 2003/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Török Tamás: A gazdasági társaság és a könyvvizsgáló közötti jogviszony

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Wallacher Lajos: A Polgári Törvénykönyv jogharmonizációs célú módosítása a szerződési jogban

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: A bankrendszer tagjainak adóalanyisága

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: Az ügyeletre és a készenlétre vonatkozó szabályok alkalmazásának egyes kérdései

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Hálózati Szerződések
  • Választottbírósági esetek
  • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozatának 2002. évi beszámolója

Melléklet: 2002. évi tartalomjegyzék


Összes lapszám