Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 11. évf. 6. sz. - 2003/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Wallacher Lajos: A termékfelelősség

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Barzó Tímea: Örökölhető-e a praxisjog? A működtetési jog folytatásával felmerülő elméleti és gyakorlati problémák

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Fónagy Sándor: A felszámolói díj alkotmányellenes elvonásáról

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: Az ügylet és készenlét egyes újabb fejleményei

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Az Internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállása

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérletre vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatállyal való felmondása

Összes lapszám