Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 11. évf. 11. sz. - 2003/ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Szentiványi Iván: Van-e határa a bank egyoldalú szerződésmódosítási jogosultságának?

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Pándi Márk: A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályozása az Európai Közösségben és Magyarországon

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Deák Dániel: Bizalmi vagyonkezelésbe átvett eszközök átruházásának adókövetkezményei

EURÓPAI UNIÓ JOGA

  • Csőke Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások néhány problémája

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Gyulafalvi Edith: Gépjárműnek vaddal történő ütközése (a bírói gyakorlat tükrében)

Összes lapszám