Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. évf. 1. sz. - 2002/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

-Zámbó Tamás: A zálogjog néhány új szabályáról

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Havasi Péter: A nem vagyoni kár bírósági gyakorlata

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Tanka Endre: Uniós közösségi jog és a magyar földjog szabályozási hatásköre

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Sárközy Tamás: Labdarúgás mint üzlet a gazdasági jog tárgyát képező üzlet

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: Választottbírósági hatáskör fennállása választottbírósági szerződés nélkül, törvény alapján

Összes lapszám