Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. évf. 5. sz. - 2002/ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Bán Chrysta: Az eladó helytállási kötelezettsége a társasági szerződések eladásánál

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Pribula László: A gazdasági társaság tagjainak személyében beálló változás

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Pokol Béla: Az amerikai kártérítési expanzió jogszociológiai elemzése

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: Tallózás a külföldi munkajogi gyakorlatból

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Pázmándi Kinga: A műsorelőzetesek szabályozásának ellentmondásai az elektronikus médiában

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: Választottbírósági kikötés társasház alapításánál
  • Kft. tag versenyhelyzete veszélyezteti a társaság céljainak elérését
  • Fix határidőre kötött irodabérleti szerződés lejárat előtti felmondása

Összes lapszám