Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. évf. 9. sz. - 2002/ 9.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Darák Péter: A jogi személyek egységes nyilvántartása

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Wellmann György: A Ptk. és a Gt. kapcsolódási pontjai az új Ptk. koncepció tükrében

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Kazay László: A perfeljegyzés néhány kérdéséről

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: A személyzeti iratok vezetése

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: A kft. által kötött szerződés miatt a kisebbséget ért kárért való felelősség
  • Jelentkezési lap a XVIII. Jogász Vándorgyűlésre

Összes lapszám