Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. évf. 10. sz. - 2002/ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás: A magyar gazdasági jog stratégiájáról

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Sárdi Tibor: Adalékok a társasági és cégjogi szabályozás továbbfejlesztéséhez

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Patassy Benedek: A beszámítás lehetőségei és korlátai a felszámolási eljárásban. A jóteljesítési biztosíték I.

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Bacher Gusztáv: A kamatszabályok törvényi módosítása és a szerződések védelmének alkotmányos alapelve

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: I. Helyiségbérleti szerződés jogszerűtlen azonnali hatályú felmondása II: A bérbeadót megillető zálogjog jogszerűségének elbírálása

Összes lapszám