Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 1. sz. - 2001/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

Beköszöntő

  • Miskolczi Bodnár Péter: Társasági jog a Ptk.-ban

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Welmann György: Felelősség az előtársaság nevében vállalt kötelezettségekért

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: A banki üzletszabályzatok és a fogyasztóvédelem

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Vérné Labáth Éva: Érdekösszeütközések jogi kezelése a versenyjogban és a Ptk. szerződési szabályaiban

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: A határozott idejű munkaviszonyok korlátozása

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok jogához
  • Melléklet: 2000. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám