Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 4. sz. - 2001/ 4.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Török Tamás: A gazdasági társaság és a vezető tisztégviselő közötti jogviszony

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Welmann György: A közkereseti és betéti társaság üzletvezetése és képviselete

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: A bankszféra szabályozása a hitelintézeti törvény második nagyszabású módosítása után

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Hovánszki Arnold: Fenntartható-e a prémiumcélok visszavonásának tilalma?

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Kampis György: A kisajátítás jogi rendezése és az új Ptk.

MÉDIA-, INFORMATIKA ÉS SPORTJOG

  • Sárközy Tamás: A sporteseményekről való kizárólagos közvetítések jogi problémái
  • Választottbírósági esetek

Összes lapszám