Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 5. sz. - 2001/ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Juhász László: Szükség van-e gazdasági kollégiumokra?

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Papp Tekla: A koncessziós szerződésekről és a koncessziós társaságokról

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Kemenes István: Felelősségi kérdések és visszaélésszerű joggyakorlás a gazdaságban

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: Változások a legkisebb munkabér rendszerében

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Kara Pál: A külföldiek Magyarországon történő ingatlanszerzésének főbb szabályozásáról és a gyakorlati jogalkalmazás tapasztalatairól

Összes lapszám