Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 6. sz. - 2001/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Bácher Vilmos: A feltalálói jogok védelmében

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Koday Zsuzsanna: Társasági jog néhány öröklési jogi vonatkozása kft.-nél

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Auer Katalin: A hitelezők (hitelintézetek) védelmét célzó módosítások az új zálogjogi szabályozásban

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Csőke Andrea: A csődtörvény és a kapcsolódó jogszabályok lényeges módosításai és azok várható hatása

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Radnay József: A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez
  • Hovánszky Arnold: Megjegyzések a munkavállalói kárfelelősség újraszabályozásához

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Csendes Béla: A földárak néhány kérdése napjaink hazai mezőgazdaságában

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Tagkizárás kétszemélyes korlátolt felelősségű társaságból

Összes lapszám