Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 10. sz. - 2001/ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Radnay József: Ismét módosították a Munka Törvénykönyvét

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Szabó Gábor Zoltán: A gazdasági társaság vezető tisztségviselője által harmadik személynek okozott károk megtérítésének egyes kérdései

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Gárdos István: Az ingó jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog a Ptk.-módosítás után

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Kemenes István: A szerződés semmisségének újabb joggyakorlati kérdései

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: Bérleti szerződés megtámadása megtévesztés, jogszabálybaütközés és feltűnő értékaránytalanság jogcímén
  • Ujlaki László: Hatásköri vitát kiváltó aktorátusi vita részvénytársaság általános képviseletét ellátó igazgatóság és a közgyűlés között
  • Ujlaki László: Ingatlan sajátjakénti értékesítése megbízás nélküli ügyvivő részéről
  • Ujlaki László: A bérbeadó szavatosi felelőssége üzlethelyiség bérleténél

Összes lapszám