Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 12. sz. - 2001/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Palásti Gábor: A felhasználási szerződések nemzetközi kollíziós minősítése

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Török Tamás: A befolyásszerzés fogalma a módosított értékpapírtörvényben

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Szentiványi Iván: A bankszféra szabályozása a hitelintézeti törvény második nagyszabású módosítása után - II.

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Menyhárd Attila: Fogyasztóvédelem és felelősségkorlátozás

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: Szállítmányozási szerződés megszegésével okozott kár megtérítése
  • Ujlaki László: Választottbírósági hatáskör elbírálása cégváltozás esetén
  • Ujlaki László: Vállalkozói díj utólagos egyoldalú módosítása

Összes lapszám