Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 1. sz. - 2000/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Boytha Györgyné: A Versenytanács fellépése a versenykorlátozásokkal szemben

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Pintér Irén: Az iratbetekintés jogi gyakorlásának biztosítása a cégeljárásban

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Csák Csilla: A takarékszövetkezetek jelene és jövője az integrációs kapcsolatok tükrében

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Csécsy György: A védjegyjog felértékelődése a piacgazdaságban

MUNKAJOG

  • Kenderes György: A munkajogi és a polgári jogi szabályozás összefüggései a Munka Törvénykönyvének kodifikációja szempontjából

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Zsohár András: A mezőgazdasági szövetkezetek helyzetének alakulása 1995. és 1999. között

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Kamatok ingatlanbérleti szerződés módosítása folytán járó bértöbblet után
  • Választottbírósági hatáskör azonos ügynöki jogviszonyra vonatkozó, választottbírósági kikötést tartalmazó és nem tartalmazó két szerződésen alapuló perben
  • Jelenkezési felhívás
  • Melléklet: 1999. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám