Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 3. sz. - 2000/ 3.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Sándor István: A vagyonkezelői jog szabályozása

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Ujváriné Antal Edit: A polgári jogi társaság - múltja - jelene - jövője(?) II.

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Szentiványi Iván: A hitelintézeti törvény várható módosítása

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Pázmándi Kinga: "Továbbélő" gyakorlati tendenciák a tisztességtelen verseny tilalma és a versenyjogi fogyasztóvédelem körében
 • Tattay Levente: A használati minta az Európai Unióban

MUNKAJOG

 • Radnay József: A munkajogi menekülés egyes újabb külföldi fejleményei

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Szabó Jenő: Az agrárkereskedelem problémái

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Ujlaki László: Külön alá nem írt "általános szerződési feltételek"-ben foglalt választottbírósági szerződés
 • Az alkalmazandó jog meghatározása
 • Fedezeti vétel miatt bekövetkezett kár megtérítése a Bécsi Vételi Egyezmény alapján

EGYÉB

 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozatának 1999. évi beszámolója

Összes lapszám