Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 4. sz. - 2000/ 4.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Wellmann György: Jogalkalmazási problémák jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Pintér Irén: Kisebbségi jogok a cégeljárásban

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Nagy Éva: Szerződési feltételek és jogi szabályozás a bankkártya szerződések körében

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Vida Sándor: A nemzetközi adásvételről szóló Bécsi Konvenció

MUNKAJOG

 • Radnay József: A sztrájk egyes kérdései a külföldi gyakorlatban

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Prugberger Tamás: A privatizált volt társbérleti lakások jogi problémái

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Ujlaki László: Külföldi csődgondnok perbeli képviseleti jogosultsága
 • Építési szerződés díjának megfizetése szavatossági hiba esetében
 • Bizományi és szukcesszív áruszállítás elemeit magában foglaló szerződés minősítése
 • Meg nem fizetett vételár kártérítésre átfordulása
 • Óvadéknyújtási kötelezettség nem teljesítése
 • Jogszavatosság mezőgazdasági ingatlan adásvételénél

Összes lapszám