Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 6. sz. - 2000/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Török Tamás: Vagyoni hozzájárulás a társasági jogban

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Jasztrabszki Tamás: A közvetett befolyásszerzés szabályozottságáról

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Alvincz József: Állami támogatások és elvonások a mezőgazdaságban

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Tattay Levente: Az európai jogharmonizáció hatása az ipari tulajdon újraszabályozására Magyarországon

MUNKAJOG

  • Radnay József: Ismét módosult a Munka Törvénykönyve

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Prugberger Tamás: Szempontok az ingatlan-nyilvántartás EU-konform irányába ható újabb reformjához

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Építési szerződés megtámadása értékaránytalanság jogcímén
  • A pertárgy értéke részvénytársasági közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti perben

Összes lapszám