Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 9-10 sz. - 2000/ 9-10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Pokol Béla: Posner gazdasági jogelmélete
  • Sándor István: Eltérések és hasonlóságok a társasági jog területén Nyugat-Európában
  • Wellmann György: Jogegységi döntés a részvényátruházásról
  • Bácher Vilmos: Az irányított "beltag"
  • Budai Judit: Az elektronikus kereskedelmi jog kérdései. A szerződések létrejöttének, teljesítésének szabályai
  • Hidasi Gábor: Társasházi bizonytalanságok
  • Rakvács József: A közös tulajdon bírói gyakorlatának elemzése és annak tanulságai. A társasháztulajdon

Összes lapszám