Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 8. évf. 12. sz. - 2000/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Pokol Béla: Magán- és állami rendelkezés a jog felett

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Bognár Piroska: A közhasznú társaságokról

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Törő Emese - Károlyi Géza: Befektetések adójogi vonzatai

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Tattay Levente: Szomszédos jogok és az új szerzői jogi törvény

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkavállaló kárfelelősségének egyes kérdései

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Gárdos István: A jelzálogjog néhány aktuális kérdése

Összes lapszám