Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 1. sz. - 1999/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Rakvács József: Az új társasházi törvényről

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Zámbó Tamás: A névre szóló részvény tőzsdén kívüli átruházásának néhány kérdéséről

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Kraudi Adrienne: Az értékpapírtörvény felülvizsgálatának elmúlt éve (Az univerzalitás küszöbén)

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Bíró György: Értékállandóságról a polgári jogban, különös tekintettel a biztosításra

MUNKAJOG

 • Radnay József: A munkaköri alkalmasság vizsgálatának új szabályai

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Mikó Zoltán: A tulajdonhoz kapcsolódó egyes haszonvételekről

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Ujlaki László: I. Kereset kft. taggyűlési határozatok törvényellenességének, határozatok érvényességének, valamint annak megállapítása iránt, hogy a taggyűlés nem volt határozatképes
 • II. Kft. taggyűlési határozat felülvizsgálatára irányuló kereset előterjesztésére megszabott határidő folyásának kezdete
 • Ujlaki László: Bíróság és választottbíróság közötti hatásköri összütközések feloldása (Jogeset megbeszélés)
 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozatának 1998. évi beszámolója
 • Jelentkezési felhívás
 • Melléklet
 • 1998. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám