Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 4. sz. - 1999/ 4.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Sárközy Tamás: A Kereskedelmi Törvénykönyv koncepciója

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • T. Nagy Erzsébet: A gazdasági társaságban történő befolyásszerzés közzététele

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Szentiványi Iván: Hitelintézeti vezetők személyi feltételei

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Pázmándi Kinga: A tisztességtelen piaci magatartás általános tilalmának alkalmazása

MUNKAJOG

  • Radnay József: Néhány munkajogi kérdés és azok tanulságai

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Zsohár András: A mezőgazdaság állami támogatási rendszerének főbb jellemzői és egyes problémái

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Építési szerződéssel kapcsolatos szavatosság és jótállás összefüggései. Használattal együttjáró meghibásodások és a kivitelezési hiba különválasztása. Az alkalmassági idő szerepe az ingatlanra vonatkozó szavatossági jogban.
  • Választottbírósági ítéletben előfordult szám- vagy számítási hiba kijavításának korlátja
  • A szerződéstől való ellátás jogáért kikötött bánatpénz fizetésének kötelezettsége

Összes lapszám