Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 5. sz. - 1999/ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Szabó Jenő: Forduló a láthatáron az agrárpolitikában (Az új GATT)

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Korsós Antal: Az intézményes felelősségátvitel problémája a társasági jogban

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Bíró György: A felszámoló jogi helyzete

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Luszcz Viktor: A szavatosság egy módosított EK-irányelv- tervezet tükrében

MUNKAJOG

  • Radnay József: A kollektív szerződés megkötésének egyes kérdései

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Zsohár András: A termelők együttműködési és szövetkezeti alapításának, működésének és fejlesztésének támogatási rendszere

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Üzlethelyiségekre vonatkozó előbérleti jog terjedelme
  • Bérleti szerződés bírósági módosításának előfeltételei
  • Jelentkezési felhívás

Összes lapszám