Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 6. sz. - 1999/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Győrffy István: A szellemi alkotások jogvédelme és a versenyjog

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Komáromi Gábor: Az új Gt. alkalmazásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok
  • Szabó Gábor Zoltán: Néhány gondolat a névre szóló részvény átruházásával kapcsolatban

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Deák Dániel: Kell-e félni Reginától? - Az adóelkerülés kriminalizálása

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Csakó Györgyi: A beszámítás általános és speciális szabályai

MUNKAJOG

  • Arany Jánosné: A munkáltató lehetőségei a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Zsohár András: Az EU és a magyar szövetkezés

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Az exportbizományos ügyviteli kötelezettségeinek köre

Összes lapszám