Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 7-8. sz. - 1999/ 7-8.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Gál Judit: A gazdasági társaságok átalakulásának egyes kérdései
  • Ujlaki László: Cégelmélet
  • Sárközy Tamás: A tömegkommunikáció gazdasági jogának alapjai
  • Tattay Levente: A merchandising és jogi háttere Magyarországon
  • Füredi Katalin - Gárdos István: Javaslatok a Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályainak módosítására
  • Simon Rita: A pénzforgalmi szabályok és az azonnali beszedési megbízás összefüggései
  • Dorgai László - Miskó Krisztina: Vidékfejlesztés az Európai Unióban

Összes lapszám