Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 10. sz. - 1999/ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Szabó Jenő: 1998. évi agrárexport és ami mögötte van

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Pintér Irén: Az egységes okirat problematikája a cégjogban

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Reményik Kálmán: Könyvvizsgálat a társaságok átalakulásánál

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Török Tamás: Néhány gondolat az átruházás jogi természetéről

MUNKAJOG

  • Radnay József: Még egyszer a fiatalok munkavállalásáról

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Varga Gyula: Az "Agenda 00" agrárpolitikai döntései

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Zoltán Ödön: Az építési szerződésekről
  • Ujlaki László: Az általános ügyleti feltételekben foglalt választottbírósági megállapodás

Összes lapszám