Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 12. sz. - 1999/ 12. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Deák Dániel: A tőkenyereség adóztatása a magyar jogban

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Vezekényi Ursula: A kft. tagjának felelőssége az új Gt. tükrében

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Zámbó Tamás: Újra az értékpapírok átruházásáról
  • KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG
  • Leszkoven László: Szerződésbiztosítás

MUNKAJOG

  • Futó Gábor: Társadalombiztosítási reform - vagy válságkezelés

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Szabó Jenő: Élelmiszerek világkereskedelmének újragondolása

Összes lapszám