Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 11. sz. - 1999/ 11. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Bíró György: A felszámoló jogi helyzete

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Adorján Lívia: Társasági részesedések - értékpapírok a hagyatékban

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Szentiványi Iván: A hitelintézeti vezetőkre vonatkozó felelősségi megoldások értékelése

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Török Tamás: Néhány gondolat az átruházás jogi természetéről II.

MUNKAJOG

  • Prugberger Tamás: A magyar munkajogi érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztése

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tanka Endre: Lépéskényszer a magyar földpolitikában

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Kft. ellen választottbírósági megállapodás alapján indított per hatásköri vonatkozásai együttesen perelt tagok viszonyában

AKTUÁLIS ROVAT

  • Kolláth György: A minisztériumok munkájának értékelése - avagy közigazgatási gyorsteszt 1999-ben

Összes lapszám