Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 1. sz. - 1998/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Az új társasági törvény és az Európai Unióval kapcsolatos jogharmonizációs követelmények

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Korsós Antal: Még egyszer a privatizációs ellenértékhányadról

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Bán Tamás: A hitelintézetek felszámolási eljárásáról

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Bókay Judit: Követelések biztosítékai, különös tekintettel a jelzálogjogra

MUNKAJOG

  • Radnay József: Változóban a kollektív szerződések rendszere

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Mikó Zoltán: Változások az agrártámogatás jogi szabályozási rendszerében

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Szerződéskötéssel, biztatással okozott kár
  • Ujlaki László: Megbízási szerződés felmondása, a szabálytalan felmondás joghatásai

AKTUÁLIS ROVAT

  • Bárdos Rita: A tisztességtelen piaci magatartás új törvényi szabályozásával összefüggő egyes büntetőjogi kérdések

MELLÉKLET

  • 1997. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám