Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 2. sz. - 1998/ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Sáriné Simkó Ágnes: A Polgári Törvénykönyv módosításai 1989-1997 között

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Cserba Lajos: Cégbejegyzés határidőre

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Kraudi Adrienne: A befektetési szolgáltatások kockázatvállalási szabályozásának továbbfejlesztése
 • Szabó Gábor Zoltán: Az értékpapír-forgalmazók, illetve az ÁPTF fele- lősségéről

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Harsányi Gyöngyi: A bennfentes kereskedelem szabályozása hatályos jogunkban a vonatkozó közösségi irányelv tükrében

MUNKAJOG

 • Radnay József: Az üzemi tanácsok

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Karner Ottó: Átalakulás és működés (Szövetkezeti jogi praktikum)

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Perérték, illetve a választottbírósági díj számításának alapja nem pénzkövetelés jellegű kereseti követelés esetében
 • Engedményezés és tartozás-átvállalás eltérő joghatásai a Választottbíróság hatásköre szempontjából
 • Adásvételi szerződés uzsorás jellege
 • Ujlaki László: A vállalkozói díj akkor is esedékessé válik, ha alakszerű átadás-átvételi eljárás nem történt, de a vállal- kozó a munkát ténylegesen a megrendelő rendelkezésére bocsá- totta

AKTUÁLIS ROVAT

 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozatának 1997. évi beszámolója

Összes lapszám