Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 3. sz. - 1998/ 3.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Tattay Levente: A bitorlások elleni fellépés az Európai Közösségben

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Jogesetek a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatából

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Szabó Gábor Zoltán: Lízingszerződéssel kapcsolatos problémák a lízingbe vevő szempontjából

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Győrffy István: A versenyfelügyeleti bírságról
  • A visszavásárlási joggal kombinált adásvételi szerződésről

MUNKAJOG

  • Bánsági Györgyi: Módosult a foglalkoztatási törvény

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Olajos István: Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszerének összehasonlítása

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Zoltán Ödön: Építési munkákkal kapcsolatos jogviták

Összes lapszám