Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 4. sz. - 1998/ 4.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Miskolczi Bodnár Péter: Fekete lyukak a hatályba léptető rendelkezésekben

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • T. Nagy Erzsébet: Az uralkodó tag felelőssége az ellenőrzött gazdasági társaság tartozásaiért

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Juhász László: A regisztrációs (nyilvántartásba vételi) díj a felszámolás eljárásban

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Osváth Piroska: Szabályozásra váró vásárlói klubok

MUNKAJOG

  • Radnay József: A gazdasági vezetők munkafeltételei

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Molnár Ferenc: A szőlőtermesztés és a borgazdálkodás új jogi szabályozásáról

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Elévült fuvarkár-követelés beszámítása
  • Ujlaki László: Szavatossági igény érvényesítése építési szerződés megszegése esetében

AKTUÁLIS ROVAT

  • Balogh Ágnes: Adalékok a gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása bűncselekmény értelmezéséhez

Összes lapszám