Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 5. sz. - 1998/ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Horváth István: A szövetkezeti vagyon szabályozása, az üzletrészforgalom jogi adózási és számviteli kérdései

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • T. Nagy Erzsébet: A jegyzett tőke fokozottabb védelme, mint hitelezővédelmi eszköz

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Osváth Piroska: Új szereplők a pénz- és tőkepiacon (Módosított pénzügyi törvények a globalizáció és az univerzalitás jegyében)

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Zámbó Tamás: Mit, mikor és hogyan perelhet a felszámoló?

MUNKAJOG

  • Nagy Andrea: Tagi, illetve munkavállalói képviselet - cégvezetés az új társasági jogi szabályok módosítása tükrében

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Bauer Miklós: Vita a gazdasági társaságok körében való választottbíráskodásról

Összes lapszám